Debata k výstavě Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost

Dům fotografie

Budova má bezbariérový přístup (výtah – volejte na pokladnu T (+420) 702 283 922).

Vstupné

zdarma ke vstupence na výstavu

moderuje
Pavel Vančát

Převažující způsoby užití a prezentace fotografie jsou s nástupem digitality stále více individualizovány a konkretizovány, vytvářejíc entropický obrazový vesmír. Jakým způsobem můžeme naopak číst fotografii, která pojednává o absenci, o procesu vlastního vzniku, či dokonce zániku? A jakým způsobem můžeme v roce 2021 mluvit o „fotografii“? Existuje ještě její jednoznačná definice? A může nám v jejím definování pomoci tvorba „postfotografických” autorů poslední dekády? Debata mezi „umělci používajícími fotografii” a kurátory současného umění a fotografie o možnosti definování současné (umělecké) fotografie.

Debatovat budou umělci Jiří Thýn, Hynek Alt, Jiří Havlíček, kurátorka Sandra Baborovská a historik umění Josef Ledvina. Debatu moderuje kurátor a teoretik Pavel Vančát.

Debatě předchází prohlídka výstavy komentovaná kurátorkou Sandrou Baborovskou a autorem Jiřím Thýnem.