Dům U Kamenného zvonu

Autor: kolektiv autorů

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu
knihkupectví v Colloredo-Mansfeldském paláci
knihkupectví v Městské knihovně
eshop

Cena: 245 Kč

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: GHMP
Rok vydání: 2021
Vydání: 1.
Jazyk: česká a anglická mutace
ISBN: 978-80-7010-174-2
Editorka: Marie Foltýnová
Texty: Marie Foltýnová, Petr Skalický, Tadeáš Kadlec, Vladimír Plichta
Redakce textů CZ: Eva Hrubá
Fotografie: Martin Micka, Tomáš Souček
Grafická úprava: Lenka Jasanská
Produkce: Anna Kulíčková (GHMP)

Dům U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí vnímáme jako jeden z mála autentických středověkých domů Prahy. Jeho dnešní podoba je však dílem až relativně nedávné rekonstrukce, která byla zahájena v 70. letech 20. století a trvala téměř dvacet let. Zatímco v exteriéru došlo k vizuálnímu sjednocení kamenné fasády v duchu gotického slohu, v interiéru jsou připomínky středověku omezeny na několik málo prostor s fragmentárně dochovanou a restaurátorsky sestavenou či retušovanou malířskou a sochařskou výzdobou. Bohatě ilustrovaný průvodce shrnuje stavební vývoj domu i proces obnovy historické podoby nárožního paláce, mapuje dochované architektonické a výtvarné prvky v podobě komentovaného katalogu.

#Publikace  #Tištěná v prodeji