Zhang Xiaogang & Wang Guangyi

Autor: Lü Peng

knihkupectví v Colloredo-Mansfeldském paláci
knihkupectví v Domě fotografie
eshop

Cena: 770 Kč

Rok vydání: 2018
Vydání: 1.
Počet stran: 160
Jazyk: česky, anglicky
ISBN: 978-80-7010-134-6
Text: Lü Peng
Grafické řešení: Zuzana Lednická / Studio Najbrt
Překlad: Vladimíra Šefranka Žáková
Redakce textů: Vladimíra Šefranka Žáková

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy The Reunion of Poetry and Philosophy / Zhang Xiaogang & Wang Guangyi, konané v Domě U Kamenného zvonu v Praze 14. 3.–17. 6. 2018.

#Katalog výstavy  #Tištěná v prodeji