Edukační listy → Vybraná díla ze sbírek GHMP III.

Jazyk: česky

Edukační oddělení Galerie hlavního města Prahy vytvořilo pro děti, které nyní tráví delší čas doma, čtveřici výtvarných úkolů inspirovaných vybranými díly ze sbírek GHMP. Jedná se o čtyři kreativní tvořivé činnosti, inspirované díly Dalibora Chatrného, Júliuse Kollera a Stana Filka. Vše je snadno realizovatelné v domácím prostředí s dostupnými výtvarnými materiály a prostředky. Tento edukační materiál je primárně určen pro rodiny s dětmi. Úkoly mohou být inspirací také pro pedagogy a jejich klasickou i distanční formu výuky výtvarné výchovy nejen v současné situaci. Materiál mohou jako podnětný inspirační zdroj využít rovněž dospělí a senioři.

O výsledky své práce se s námi můžete podělit a poslat je mailem na edukace@ghmp.cz

stažení zdarma

#Edukační a metodické materiály  #Zdarma ke stažení