Metodický materiál → The App Your School Experimentation

Autor: kolektiv autorů

Nakladatel: Rimini, Bologna 2019 Centro Zaffiria
Rok vydání: 2019
Počet stran: 173
Jazyk: anglicky
Autoři textů: Alessandra Falconi, Silvia Ferreira Mendes, Maria Leonida, Dorota Górecka-O’Connor, Gintare Cernikiene, Lucie Haškovcová, Markéta Slachová Goldová, Kateřina Prokopová, Veronika Stojanovová, Marek Třeštík, Pierre Fastrez, Maarit Niskanen, Arto Toppinen, Samet Yumak
Grafická úprava: Centro Zaffiria
Fotografie: App Your School

Manual for Future Activities
Evropský manuál k projektu App Your School je metodickou příručkou pro pedagogy, lektory a edukátory v kulturních institucích i ve školách. Jde o jeden ze dvou stěžejních výstupů z mezinárodního edukačního vědecko-výzkumného projektu App Your School, kam byly za ČR aktivně zapojené edukační oddělení GHMP a ZUŠ Music Art (2016–2019). V publikacích mohou učitelé nalézt podněty, tipy a inspiraci pro vlastní výuku. Projekt byl založen na spolupráci edukátorů z osmi evropských zemí: Itálie, Finsko, Turecko, Litva, Polsko, Portugalsko, Řecko a Česká republika. Hlavním partnerem a organizátorem bylo italské vzdělávací centrum Zaffiria. Za ČR projekt organizačně zajišťovala Evropská rozvojová agentura. Projekt se konal ve spolupráci s prestižní Univerzitou v Bologni v rámci programu Erasmus+ a byl prezentován na několika odborných konferencích a seminářích v ČR i v zahraničí. Jde o akreditovaný projekt (2016-1-IT02-KA201-024439). Tématem bylo smysluplné využití nových médií v edukaci. Hlavním úkolem byla koncepce, realizace a evaluace tzv. digitálních ateliérů, modelových šestihodinových workshopů, díky nimž by mělo být rozvíjeno smysluplné a kreativní využívání ICT a nových médií ve výuce i galerijní edukaci. Nejdůležitějšími výstupy jsou dvě odborné publikace: evropský manuál v AJ a národní toolkit v ČJ (+ národní toolkity v ostatních jazycích zúčastněných zemí). Jde o odborné metodické příručky s teoretickými texty, s výsledky výzkumu, instrukcemi, návody a pokyny i s příklady digitálních ateliérů z 8 evropských zemí.  Tzv. evropský manuál je společná publikace všech zapojených evropských zemí, je zde prezentováno všech 40 digitálních ateliérů. Edukátorky GHMP a ZUŠ Music Art nejen koncipovaly a realizovaly své digitální ateliéry, ale jsou i autorkami několika odborných textů v těchto publikacích.

stažení zdarma

#Edukační a metodické materiály  #Zdarma ke stažení