Suška – Kameny / Škoda – Objekty

Autor: Magdalena Juříková

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu
knihkupectvi v Domě fotografie
knihkupectví v Městské knihovně
eshop

Cena: 410 Kč

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: GHMP

Rok vydání: 2022
Počet stran: 100
Rozměr: 170 × 260 mm
Jazyk: česky, anglicky
ISBN: 978-80-7010-183-4
Kurátorka výstavy: Magdalena Juříková
Texty: Magdalena Juříková, Michal Škoda, Čestmír Suška
Překlady do angličtiny: Tomáš Míka, Vincent Farnsworth
Redakce textů: Ondřej Krochmalný
Fotografie: Martin Polák, Gabriel Urbánek
Grafická úprava: Anymade studio

 

Katalog Suška – Kameny / Škoda – Objekty vychází ke stejnojmenné výstavě Michala Škody a Čestmíra Sušky konané v Zámku Troja od 6. dubna do 3. října 2022.

Michal Škoda pracuje s maximálně redukovanými tvary, které v prostoru hybridně expandují a nepřipomínají tak klasické stereometrické útvary. Působí jako objekty odvozené z futuristické architektury nebo schránky ukrývající nějaké magické tajemství. Vedle toho se intenzivně zabývá kresbou, která je plošným vyjádřením prostorových rozvrhů sledovaných v objektech. Vedle minimalistického tvarosloví je důležitou výrazovou složkou jeho prací užití černého monochromu nebo jednoduchého kontrastu černé a bílé.

Čestmír Suška svou práci často definuje skrze materiál. V současnosti stojí pevnýma nohama v nové etapě, která je svázána s kamenem. Perforované cisterny jsou minulostí a odebírání hmoty z kamenného bloku představuje zcela opačný sochařský postup, který vyžaduje nejen řemeslo a flexibilní vnímání kvality kamene, ale nesmí zároveň dojít k ohnutí původní koncepce budoucího díla.

#Publikace  #Tištěná v prodeji