QARTAL 02 2021

K dostání v:
knihkupectví PageFive
knihkupectví ArtMap
Institut umění – Divadelní ústav

Čtvrtletník Galerie hlavního města Prahy

Reakce na Téma Q Etický kodex
Michal Novotný, Leoš Válka, František Zachoval
František Skála a jiné práce
Zdeněk Freisleben
Karel Šiktanc o Františku Skálovi Michal Ajvaz o Františku Skálovi Petr Nikl: Frajer
S Jiřím Thýnem o nacházení tvarů a hledání bezprostřednosti
Hana Buddeus
Kartografie neustálé proměny: ECM a Jan Jedlička
Pavel Klusák
Umění pro město:
Nová energie ve veřejném prostoru
Pavel Klusák
Umění pro město:
Šárka Zahálková, Ida Chuchlíková, Kevin V. Ton, Convict
Tereza Butková
Umění pro město:
O Tvárnici s Martinem Zet
Pavel Klusák
Bio Troja a setkání s liškou. Příroda v metropolích
Miloš Vojtěchovský
Téma Q: Návštěvnost / Sledovanost
Michaela Vrchotová, Fuczik, Petr Fischer, Vít Janeček
Knižní tipy Q
Pavel Klusák, Miloš Hroch, Anna Luňáková
Komentář Petra Fischera
Linostock Magdaleny Rutové
Program GHMP 4–6/2021
Playlist Q2

Šéfredaktor: Pavel Klusák
Garanti časopisu: Magdalena Juříková, Michaela Vrchotová
Produkce vydání: Lucia Horňáková
Jazyková redakce: Ondřej Krochmalný
Anglické překlady: Tomáš Míka,  Vladimíra Šefranka Žáková
Art direction, design: Anymade Studio (Petr Cabalka, Filip Nerad)
Tiskárna: Helbich a.s., Brno
Fotografie pro GHMP: Hynek Alt, Ondřej Besperát, Ivo Karásek, Eva Kořínková, Maria Michopulu, Martin Micka, Zuzana Pištěková, Ondřej Polák, Tomáš Souček, Jiří Thýn
Prepress: Studio Marvil (Radek Typovský)
Evidenční číslo: MK ČR E 24049

Toto číslo vyšlo v Praze 1. dubna 2021.

stažení zdarma

#Periodika  #Zdarma ke stažení