Pražská Pallas a Moravská Hellas 1902: Auguste Rodin v Praze a na Moravě

Autor: kolektiv autorů

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu
knihkupectví v Městské knihovně
knihkupectví v Domě fotografie
eshop

Cena: 549 Kč

Nakladatel: Galerie a nakladatelství Stará pošta
Rok vydání: 2023
Počet stran: 223
Rozměr: 185 × 245 mm
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-908084-3-0, 978-80-7485-268-8

Editorka: Helena Musilová
Texty: Hana Dvořáková, Magdalena Juříková, Helena Musilová, Vít Vlnas
Fotografie: Rudolf Bruner-Dvořák, Oto Palán, Hana Hamplová, Archiv hlavního města Prahy, Galerie KODL, Národní galerie v Praze, Moravské zemské muzeum v Brně, Galerie hlavního města Prahy, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Sbírka Scheufler, Miroslav Potyka, Hana Dvořáková, Josef Fantura–GVU Hodonín
Odpovědná redaktorka: Kateřina Mikšová
Překlad anglického summary: Štěpán Kaňa
Podklady pro mapy: Ivo Habán
Grafická úprava: Jiří Mičkal
Tisk: tiskárna Helbich, a. s.

V roce 1902 navštívil Prahu a Moravu francouzský sochař Auguste Rodin. Tato cesta, spojená s jeho tehdy největší zahraniční výstavou, byla důležitá nejen pro sochaře samotného, ale zanechala nesmazatelné stopy i v místě návštěvy. Byla významná jak pro tehdejší generaci malířů a zejména sochařů, kterým pomohla ujasnit cestu k modernímu výtvarnému směřování, ale také předznamenala budoucí orientaci výtvarné scény k francouzskému umění. Na druhou stranu, z toho, co tehdejší umělecká a společenská elita považovala za důležité této významné návštěvě ukázat, můžeme dovodit i podstatné informace o prioritách a charakteru té doby.

Výstavní a publikační projekt, autorsky připravený ve spolupráci Galerie hlavního města Prahy, Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně a Galerie výtvarného umění v Hodoníně, se bude poprvé systematicky věnovat „doprovodnému programu“, který byl Rodinovi připraven. Na základě nového studia archivních pramenů, tj. časopisů, korespondence, osobních archivů aj. se bude snažit zmapovat důvody, proč – a to je jedno z hlavních témat publikace – přijel Auguste Rodin na Moravské Slovácko, kde navštívil Výstavu slovenských a moravských výtvarných umělců v Hodoníně a kde u příležitosti jeho návštěvy proběhla téměř celoslovácká slavnost („U obcí, jimiž jsme projeli, čekala představenstva obcí, školní mládež, vyparáděné děvčice a snad i celá dědina.“ Lidové noviny, 3. června 1902) Celá „slavnost“ byla uměle připraveným, objednaným počinem, nevážícím se na žádné konkrétní události v životě venkova, jako jsou hody či jiné církevní svátky.

#Publikace  #Tištěná v prodeji