Martin Zet: Hvězda

Autor: kolektiv autorů

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu
knihkupectví v Městské knihovně
eshop

Cena: 480 Kč

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: GHMP
Rok vydání: 2021
Vydání: 1.
Jazyk: česká a anglická mutace
ISBN: 978-80-7010-175-9
Editor: Miroslav Olšovský
Texty: Petr Hrbáč, Vít Janota, Zuzana Lazarová, Petr Maděra, Benoit Meunier, Miroslav Olšovský, Publius Ovidius Naso, Josef Straka, Robert Wudy
Redakce textů CZ: Antonín Petruželka
Překlad z francouzštiny: Jakub Vaněk
Fotografie: Ondřej Besperát, Michal Kovář, Jan Trejbal, Adam Zet, Martin Zet
Grafická úprava: Martin Zet

Autorská publikace plná kreseb, originálních básní a fotografií je po pandemickém roce zhmotněním dění, které se odehrálo v periferní a dnes málo přístupné krajině pražského Motola. Pro svou rezidenci na motolské navážce navrhl umělec a sochař Martin Zet performativní projekt, založený na kontemplaci a uspořádání skupinových dějů – slavností. Zpřítomňování obrazu objektu letohrádku Hvězda čistě v imaginaci účastníků, účast básníků a verbalizace místa skrze autorskou poezii, vytyčování půdorysu a virtuální vrt do podloží skládky tvoří analogii s architektonickým projektem, který nebude nikdy realizován. Projekt AntiHvězda, vnoření negativního otisku letohrádku Hvězda v nedaleké stejnojmenné oboře u Bílé Hory, do útrob motolské skládky je osobním vědeckým výzkumem umělce v krajině. Knížka je osobním deníkem, básnickou sbírkou, souhrnem empirického výzkumu i archivního bádání, uměleckým skicářem a katalogem v jednom. Svými verši přispěli Petr Hrbáč, Vít Janota, Zuzana Lazarová, Petr Maděra, Benoit Meunier, Miroslav Olšovský, Josef Straka a Robert Wudy.

Umělecko-výzkumné pobyty umělců na periferiích Prahy se odehrávaly v rámci programu Umění pro město. Projekt CirculUM realizovala Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s transdisciplinární platformou Neolokator.cz.

#Publikace  #Tištěná v prodeji