Jitka Svobodová: Za hranou viděného

Autor: kolektiv autorů

knihkupectví v Městské knihovně
knihkupectví v Domě fotografie
eshop

Cena: 470 Kč

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: GHMP
Rok vydání: 2023
Počet stran: 156
Rozměr: 210 × 279 mm
Jazyk: česky, anglicky
ISBN: 978-80-7010-191-9

Editorka: Helena Musilová
Texty: Helena Musilová, Martin Nitsche a Josefína Formanová, Josef Pleskot
Fotografie: Matěj Bárta, Kateřina Fialová, Michal Hančovský, Hana Špačková, archiv Jitky Svobodové
Překlad: Jean‑Gaspard Páleníček
Redakce textů: Ondřej Krochmalný
Grafické řešení: Matěj Bárta
Produkce: Anna Kulíčková
Tisk: tiskárna H.R.G.

Galerie hlavního města Prahy připravila dlouho očekávanou retrospektivní výstavu Jitky Svobodové, malířky, autorky kreseb a prostorových objektů, která patří mezi nejautentičtější výtvarnice domácího i světového umění. Od poloviny šedesátých let, kdy vstoupila na výtvarnou scénu, se systematicky věnuje prozkoumávání viděné reality, kterou jedinečným – a pro diváka často zneklidňujícím – způsobem převádí v osobitá umělecká díla. Jitka Svobodová začínala jako malířka abstrahujících krajin a přírodních živlů. V první polovině sedmdesátých let se rozhodla opustit malbu a věnovat se kresbě; skrze toto médium v plošných i prostorových realizacích zobrazovala jak předměty každodenního života, konstrukce a různé typy vazeb, tak jevy jako kouř či pohyb mořské hladiny. Ve své celoživotní tvorbě se dotkla základních otázek souvisejících jak se samotným tvořením, tak s procesem poznání.

Výstava a katalog (průvodce výstavou) představují její tvorbu od dob studií na Akademii výtvarného umění, které ukončila v roce 1967, až po práce z roku 2023. Architektem výstavy byl Josef Pleskot, katalog je postaven na fotografiích z instalace, která ukazuje pozoruhodný dialog mezi oběma osobnostmi. Josef Pleskot je také autorem textu, ve kterém naznačuje svůj tvůrčí přístup.

V katalogu je také, kromě textů kurátorky Heleny Musilové, původní esej filosofa Martina Nitscheho a filosofky Josefíny Formanové s názvem Zpola zavátá okna fenomenality: Jitka Svobodová jako filosofka, ve které nahlížejí na dílo Svobodové z hledisek myšlení, pohledu a prožívané skutečnosti.

Jitka Svobodová vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze (1961–1967 ateliér monumentální malby, 1973–1976 ateliér restaurování). Pracovala jako restaurátorka a výtvarnice ve svobodném povolání, po sametové revoluci byla v roce 1991 jmenována profesorkou na AVU a do roku 2012 zde vedla ateliér – školu kresby. Připravila řadu samostatných výstav v Česku i v zahraničí a zúčastnila se mnoha výstav kolektivních, její práce jsou zastoupeny ve významných veřejných i soukromých sbírkách.

#Publikace  #Tištěná v prodeji