Film a audiovize v edukaci → GHMP Souhrnný záznam konference

Ve dnech 12.–13. 2. 2024 se v Galerii hlavního města Prahy konala konference Film a audiovize v edukaci, určená pro edukátory, lektory a pedagogy z galerií, muzeí a dalších kulturních institucí. Jednalo se o prezentace organizací a projektů, které se zabývají propojováním výtvarného a filmového umění, filmovou a audiovizuální výchovou i zapojováním nových médií do edukace. Konferenci pořádala Galerie hl. m. Prahy ve spolupráci s Národním filmovým muzeem – NaFilm a finančně jí podpořila Rada galerií ČR. Záznam zrealizovali studenti FAMU.

První den probíhaly prezentace v Domě U Kamenného zvonu a projekce němého filmu Faust, který doprovodila svou originální autorskou hudbou skupina Nauzea Orchestra. Druhý den byl zahájen komentovanou prohlídkou výstavy a odpoledne byly realizovány workshopy v Edukačním centru GHMP v Colloredo-Mansfeldském paláci, v Národním filmovém muzeu – NaFilm a v Domě u Kamenného zvonu. Mezi prezentujícími byli edukátoři, lektoři a pedagogové z těchto institucí a organizací: GHMP / Edukační oddělení, Národní filmové muzeum – NaFilM, Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu – ASFAV, Národní filmový archiv – NFA, Centrum současného umění DOX, Aeroškola, CinEd – evropský vzdělávací program v oblasti filmové výchovy, Free Cinema, Vzdělávací oddělení Paměti národa, Animánie, Sladovna Písek Animárium, Labodoble, OPAK. Na konferenci spolupracovali studenti z FAMU.

Největším přínosem akce bylo vzájemné síťování mezi institucemi a představení pestrých možností propojování filmu a audiovize s výtvarným uměním v rámci galerijní edukace, které pak mohou být využity pro konkrétní vzdělávací aktivity v jednotlivých institucích. Tento elektronický výstup poskytuje komplexní dokumentaci proběhlé konference, prezentovaných příspěvků, doprovodných akcí a workshopů.

stažení zdarma

#Edukační a metodické materiály  #Zdarma ke stažení