Film a audiovize v edukaci / 12. a 13. 2. 2024 / krátký sestřih z konference

Ve dnech 12.–13. 2. 2024 se v Galerii hlavního města Prahy konala konference Film a audiovize v edukaci, určená pro edukátory, lektory a pedagogy z galerií, muzeí a dalších kulturních institucí. Jednalo se o prezentace organizací a projektů, které se zabývají propojováním výtvarného a filmového umění, filmovou a audiovizuální výchovou i zapojováním nových médií do edukace. Konferenci pořádala Galerie hl. m. Prahy ve spolupráci s Národním filmovým muzeem – NaFilm a finančně jí podpořila Rada galerií ČR. Záznam zrealizovali studenti FAMU.