Devětsil 1920–1931

Autor: kolektiv autorů

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu

Cena: 1 099 Kč

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: GHMP
Rok vydání: 2019
Počet stran: 248
Rozměr: 220 × 315 mm
Jazyk: česky, anglicky
ISBN: 978-80-7010-160-5
Texty: Alena Pomajzlová, Jindřich Toman, Karel Císař, Petr Ingerle, Jakub Potůček, Jitka Ciampi Matulová a Lucie Česálková
Překlady do angličtiny: Vladimíra Šefranka
Předtisková úprava fotografií: Metoda spol. s r.o.
Redakce textů: Kateřina Danielová
Grafická úprava: Adéla Svobodová, Tereza Hejmová

Doprovodná publikace k výstavě Devětsil 1920–1931 přináší osm syntetických studií s bohatým obrazovým doprovodem, které mapují aktivity avantgardní skupiny Devětsil, činné v Praze a Brně ve dvacátých letech 20. století. Na příkladech z jednotlivých oborů – výtvarného umění, architektury, fotografie, filmu, divadla a typografie – je zde představena poetika tehdejší tvorby orientované na moderní svět a progresivní proudy světového umění. V české a anglické jazykové mutaci vydala Galerie hlavního města Prahy.

#Katalog výstavy  #Tištěná v prodeji