Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Devětsil 1920–1931

Josef Šíma, Krajina s trojúhelníkem (Krajina s obeliskem), 1930, tempera, plátno, 149×99 cm, GHMP
od: 11. 12. 2019
do: 29. 3. 2020

út-ne 10.00–20.00

Dům U Kamenného zvonu

od: 11. 12. 2019
do: 29. 3. 2020
Dům U Kamenného zvonu

út-ne 10.00–20.00

 

kurátorka
Alena Pomajzlová
a kurátorský tým 

 

výstava je připravena ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem

 

vstupné 
plné: 120 Kč 
snížené: 60 Kč

 

 

katalog k výstavě >

 

 

praktické informace > 
Objekt nemá bezbariérový přístup.

 

První a zároveň poslední výstava Uměleckého svazu Devětsil v Galerii hlavního města Prahy se konala v roce 1986, tedy před více než 30 lety. František Šmejkal ji tehdy připravil ve spolupráci s Rostislavem Šváchou a Janem Rousem. Česká výtvarná avantgarda dvacátých let se poté dočkala řady dílčích či monografických výstav – např. brněnského Devětsilu nebo rané tvorby Josefa Šímy, ale celistvě a s novými poznatky zpracována dosud nebyla.

 

Připravovaná výstava a publikace je chce nejen syntetizovat, ale nabídnout i jiný uhel pohledu. Soustředí se zejména na to, co bylo pro devětsilské pojetí tvorby a pro jeho aktivity zásadní: odklon od tradičního pojetí autonomního výtvarného díla, v němž sehrál klíčovou roli Bazar moderního umění z roku 1923, snaha (alespoň v projektech) o intermediální tvorbu atd. Zdůrazněna bude role architektury, fotografie, filmu, divadla i zábavy. Projekt se pokusí navodit atmosféru Teigova „ars una“. Druhým hlavním cílem bude ukázat živé kontakty s evropskou avantgardou prostřednictvím vzájemných návštěv, přednášek, výstav a časopisů, které se staly důležitým mezinárodním médiem pro předávání informací. Jak naznačuje koncept výstavy, záměrem je pojmout ji intermediálně, aby lépe představila poetiku Devětsilu: počítá se s architektonickými a scénografickými modely, filmovými projekcemi, zvukovými nahrávkami, digitalizováním časopisů a fotografickými reprodukcemi. Prioritou by tedy nemělo být „klasické“ výtvarné umění (zastoupená díla se soustředí na vybrané klíčové práce, zejména na kombinované techniky koláže, fotomontáže apod.) a jeho předvedení v muzejním typu výstavy, ale živé představení Devětsilem preferované vizuality. Tomu bude odpovídat katalog, jenž přinese nejen syntetické studie z architektury (Jakub Potůček) a představí časopisy, typografii a genezi Devětsilu (Jindřich Toman), divadlo a scénografii (Jitka Ciampi Matulová), film (Lucie Česálková), fotografii (Karel Císař), volné umění (Alena Pomajzlová), ale bude doplněn barevnými reprodukcemi s komparacemi, výběrem dobových recenzí, autorských citací a graficky odlišenými doplňujícími informacemi. Výstava i katalog by měly být v neposlední řadě i vzpomínkou na Františka Šmejkala, který právě před třiceti lety zemřel.

 

 

 

Jakub Potůček: Architektura Devětsilu a její tvůrci

 

Když byl roku 1920 Devětsil ustanoven, měl jasně definovaný program. Architektura v něm ovšem přímo nefigurovala. Změnu přinesla až nová programová orientace skupiny, která se rozešla s původním proletářským étosem. Dozvíte se, jak se devětsilští architekti s pomocí kubismu a purismu dostali až k funkcionalistické architektuře. 

číst dále

 


související objekty


média