Start up: Jiří Hölzel – „UGBADQ“

„Vždy mě fascinovalo, jak nemožné je odhalit, rozpoznat a dekódovat špatně fungující systém, když nemáte možnost porovnání.“ Jiří Hölzel vychází ve své tvorbě z pozorování účinků internetu, nových médií a obecně virtuální reality na společnost, zejména na zástupce nejmladších generací, pro které je realita sociálních sítí dominantním komunikačním a sociálním nástrojem. Zabývá se manipulací v umění, coby obrazem společenských procesů, přičemž se jeho nástrojem stává fenomén „glitche“ – chyb a nepřesností ve virtuálním obraze, které zanáší zpět do reality fyzické. Jiří Hölzel letos absolvoval studium na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, v Ateliéru interaktivních médií Pavla Kopřivy.

tisková zpráva