Restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého panelová expozice open-air

Sousoší vzniklo dle datace roku 1752, autorem je zřejmě Jan Antonín Quitainer, český řezbář a sochař pozdního baroka. Sousoší bylo původně umístěno na rohu Hradčanského náměstí a Kanovnické ulice, odkud bylo roku 1846 přesunuto na Pohořelec.

Celé sousoší s podstavcem bylo před restaurováním pokryto nečistotami a tmavými krustami. Socha sv. Jana Nepomuckého byla hodně poškozená hlavně ve spodní části. I sochy andělů byly poškozené a znečištěné. V oblačných kupách pod nohou pravého anděla chyběla hlavička putto, která se však dochovala v několika fragmentech uložených v depozitáři a bylo možné ji rekonstruovat.

Galerie hlavního města Prahy připravovala restaurování sousoší od roku 2014, v roce 2015 ve výběrovém řízení vybrala restaurátorský tým Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Restaurátorské práce, během kterých se podařilo všechny figurální prvky zachránit, byly dokončeny na konci roku 2016.

Během Svatojánských slavností NAVALIS proběhne 15. 5. 2017 od 16:45 na Pohořelci žehnání rekonstruované sochy svatého Jana Nepomuckého. Žehnat rekonstruované soše bude pan kardinál Dominik Duka, u sochy promluví také pan radní pro kulturu Jan Wolf a ředitelka GHMP paní Magdalena Juříková.