GHMP Spoiler Alert | Myslet filmem

Film je „forma, která myslí“, poznamenal již režisér Jean-Luc Godard. Skladba obrazů a zvuků dokáže formulovat určité ideje, ale také reflektovat materiální, formální a narativní prvky, jež filmové médium utvářejí. Výstavní a publikační projekt Myslet filmem se zaměřuje na způsoby, jakými současné audiovizuální umění filmovou řeč nejen posouvá, ale i navrací k jejím kořenům.

Myslet filmem
3. 11. 2023 – 18. 2. 2024
Dům U Kamenného zvonu

Režie, kamera, střih: Vladimír Turner, www.sgnlr.com
Grafika: Studio Anymade
Autorka koncepce a kurátorka výstavy: Sandra Baborovská
Vystavující umělci a umělkyně: Zbyněk Baladrán, Radek Brousil, Jakub Jansa, Ján Mančuška, Lea Petříková, Sara Pinheiro, Tomáš Svoboda, Ondřej Vavrečka
Produkce videa: Oddělení komunikace, programů a ediční činnosti GHMP, Kristýna Terrones Černá
Poděkování: František Týmal

Z knihy Myslet filmem vydané Galerií hlavního města Prahy při příležitosti stejnojmenné výstavy čte Ondřej Vavrečka úryvek ze svého textu Všechny montážní operace.

2024©Galerie hlavního města Prahy