Margita Titlová: Purpurová vertikála

Kurátorka: Magdalena Juříková

Margita Titlová patří k nejvýraznějším osobnostem generace 80. let. Ještě jako studentka AVU (studium 1977–1983) hledala cestu k tématům a výrazu, kterým by se mohla osvobodit od stereotypů tehdejší výuky poznamenané ideologickými požadavky režimu.

Zaujalo ji konceptuální umění a performance. Pro svůj průzkum zvolila konfrontaci vlastního těla s geometrickými a silovými poli v přírodě a později také v interiéru (1980–1982). Zjišťovala, co její fyzická přítomnost způsobuje v těchto vztazích.

Prostřednictvím akcí, při kterých intenzivně definovala svůj stín obrysovou kresbou (1984–1985), dospěla až k monumentálním, dotýkaným dílům na papíře, ve kterých využívala rtěnku (1982–1983). Později jejich zcela abstraktní strukturu obohacovala dalšími barvami a přidala znaky, které však nebyly odvozeny z žádného známého zdroje a vycházely čistě z její vlastní imaginace (1984–1989). Tyto obří kresby se postupně vymkly klasickému formátu a tvořily nepravidelné útvary, vrstvily se na sebe a částečně byly destruovány v přetlaku tvůrčího zápalu a energie, která se stala jejím poznávacím znakem i v dalších letech. Právě díky tomu Margita Titlová často a velmi rychle opouští svá „dobytá území“ a vrhá se do nových a nových experimentů, v nichž se mění vše – od forem a žánrů přes materiály a obsahy.

Pracuje s instalacemi, v nichž zkoumá širokou škálu témat, jež mají na jedné straně analytická východiska, ale nezřídka se nakonec vztahují k transcendentnu nebo k energiím, které jsme schopni vysílat, aniž bychom je mohli spatřit a definovat. Snaží se je prostřednictvím různých technologií zaznamenat a interpretovat. Pracuje s Kirlianovým přístrojem, aby díky této elektromagnetické metodě transformovala objekty svého zájmu (Bardotky, 1991), aby reálnou předlohu podrobila vlastnímu bezprostřednímu „přepisu“ na bázi korónového výboje. Cílem je spíše pozorování, než definitivní dílo. Série pak končí abstraktním záznamem hektického pohybu její ruky, tedy zachycením energie v čisté podobě.

pohled do výstavy Margita Titlová: Purpurová vertikála. Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto KIVA
pohled do výstavy Margita Titlová: Purpurová vertikála. Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto KIVA
pohled do výstavy Margita Titlová: Purpurová vertikála. Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto KIVA
pohled do výstavy Margita Titlová: Purpurová vertikála. Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto KIVA
pohled do výstavy Margita Titlová: Purpurová vertikála. Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto KIVA
pohled do výstavy Margita Titlová: Purpurová vertikála. Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto KIVA
pohled do výstavy Margita Titlová: Purpurová vertikála. Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto KIVA
pohled do výstavy Margita Titlová: Purpurová vertikála. Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto KIVA
pohled do výstavy Margita Titlová: Purpurová vertikála. Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto KIVA
pohled do výstavy Margita Titlová: Purpurová vertikála. Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto KIVA
pohled do výstavy Margita Titlová: Purpurová vertikála. Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto KIVA
pohled do výstavy Margita Titlová: Purpurová vertikála. Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto KIVA

Info

Margita Titlová: Purpurová vertikála

od: 15. 2. 2023
do: 14. 5. 2023

Kurátorka: Magdalena Juříková
Koncepce výstavy: Magdalena Juříková, Margita Titlová, Miroslav Jiřele
Grafické a architektonické řešení: Tomáš Vrba, Aparat

tisková zpráva

Adresa
Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské náměstí 605/13
110 00 Praha 1 – Staré Město
Mapa

Otevřeno
út-ne 10–20 h

Budova nemá bezbariérový přístup.

Vstupné

plné 150 Kč
snížené 60 Kč
držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P vstup zdarma

Speciální vstupné a zvláštní slevy

pokladna T (+420) 224 828 245

Bookshop Cafe