Margita Titlová: Purpurová vertikála

Autor: kolektiv autorů

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu

Cena: 2 950 Kč

Nakladatel: Aparat. ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy a Etcetera Art
Rok vydání: 2023
Počet svazků: 3
Jazyk: česky, anglicky
ISBN: 978-80-7010-187-2, 978-80-908472-2-4

Editor: Miroslav Jiřele
Úvodní text: Magdalena Juříková
Doplňkové texty a rozhovory: Barbara Benish, Vlasta Čiháková-Noshiro, Václav Erben, Vladimír Hanák, Věra Jirousová, Marie Klimešová, Jana Machalická, Jiří Machalický, Elissa Lin Meyers, Pavlína Morganová, Andrew Nairne, Hana Rousová, František Šmejkal, Jiří Valoch, Josef Vomáčka
Fotografie: Vladimír Kiva Novotný, Fabiana Hrubiš Mertová, Oto Palán
Dobové a doplňkové fotografie: Kurt Gebauer, Hana Hamplová, Bohdan Holomíček, Radek Koděra, Petr Kuklík, Vladimír Merta, Oto Palán, Miroslav Vránek, archiv autorky
Redakce textů: Kateřina Danielová
Překlady: Zdeněk Havlíček
Grafická úprava: Tomáš Vrba, Aparat.
Tisk: tiskárna Helbich, a. s.
Vydání: 1.
Náklad 300 ks

 

#Publikace  #Tištěná v prodeji