London Twelve Současné britské umění

Výstava London Twelve je výsledkem kontinuálního úsilí Galerie hlavního města Prahy o prezentaci současného britského umění novému publiku v Praze. Galerie se rozhodla pro její realizaci v návaznosti na dvě předcházející úspěšné přehlídky britského umění Close EchoesOther Times.

Výstava Close Echoes byla svého druhu první a představila v roce 1998 v Praze a poté v rakouském Kremsu vedle umělců české a rakouské scény řadu významných britských autorů: Dinos & Jake Chapman, Abigail Lane, Mat Collishaw, Mona Hatoum, Richard Billingham, Douglas Gordon, Christine Borland. Výstava Other Times se konala v roce 2004 v Domě U Kamenného zvonu a zahrnovala práce Tacity Dean, Petra Doiga, Sam Taylor-Wood, Cornelie Parker a dalších. Všechny tři výstavy pojí téma současného britského umění, ale jedná se o autonomní koncepčně nezávislé a nesrovnatelné projekty. Současná umělecká praxe v Londýně je zcela různorodá bez jakékoli dominantní školy nebo skupiny, kterou by bylo možné snadno zařadit či určit. Cílem výstavy London Twelve proto není snaha reprezentovat londýnskou „uměleckou scénu“ jako celek, ani zmapovat její špičku. Její autor, britský kurátor Toby Clarke, se zaměřil na subjektivní úhel pohledu a představuje tvorbu umělců, jejichž práce jej zaujaly během posledního roku. Výstava tak zahrnuje představitele mladé nastupující generace, avšak také starší uznávané autory, jejichž práce se vztahují k tématům prolínajícím se celou výstavou (abstrakce, identita, technologie, historie a příroda).

Jonathan Baldock, Matthew Burrows, Emma Biggs and Matthew Collings, James Capper, Cedric Christie, Dan Coombs, Keith Coventry, Howard Dyke, Tom Gallant, Neil Gall, Steve Goddard, Stephane Graff, Hassan Hajjaj, Marcus Harvey, Tony Heywood and Alison Condie, Paul Housley, Henry Krokatsis, Philip Lai, Penny Lamb, Hew Locke, Oliver Marsden, Jason Martin, Ryan Mosley, Zak Ové, Dan Perfect, Fiona Rae, Barry Reigate, Michael Samuels, Chris Succo, Neal Tait, Dolly Thompsett, Gavin Turk, Douglas White

The contemporary London art scene is extremely fluid, without any specific dominant school or group that could be readily pigeonholed or defined. The aim of the exhibition London Twelve is therefore neither to present the scene in its completeness, nor to chart its apex. Rather than that, the person behind the show’s concept, British curator Toby Clarke, has decided to focus on a subjective point of view and introduce here a select group of artists whose output has captured his attention over the last year. The exhibition thus brings together representatives of both the young up-and-coming generation of artists, and several older, already established names, whose works relate to the show’s keynote themes: namely, those of abstraction, identity, technology, history, and nature.