Jiří Thýn: Předobrazy, prostor, abstrakce – Artyčok.tv

Výstavní projekt Jiřího Thýna (*1977) Předobrazy, prostor, abstrakce volně navazuje na estetiku středoevropské meziválečné avantgardy. Jako předobraz si autor mimo jiné vybral čtyři plastiky unikátního českého kubistického sochaře Otty Gutfreunda (1889–1927), které vznikaly mezi léty 1911–1916. Skrze ně autor ve své volné tvorbě dospívá k objevení dalšího fotografického prostoru, třetí dimenze. Gutfreundův kubismus – jako předstupeň abstrakce – tak znovuožívá hrou se světlem na dvourozměrném fotografickém papíře.

Jiří Thýn se postupem času svou formální výrazovou redukcí dostal k abstraktnímu projevu. Médium fotografie sleduje z pozice dnešní doby, v níž se prosazuje autonomie digitálního obrazu. Při své práci proto záměrně využívá klasické postupy vyvolávání analogového filmu, jenž mu umožňuje osvojit si fotografické médium daleko osobněji a dostat se do hloubky jeho matérie. Fotografický papír slouží Jiřímu Thýnovi jako výchozí prostředek pro experimenty s vývojkou, multiexpozicí a kresbou světlem. Jeho tvůrčí proces v temné komoře se podobá práci malíře a sochaře zároveň. Umělec pracuje s jinými vyjadřovacími prostředky, ale jedinečnost a neopakovatelnost procesu tvorby je přinejmenším porovnatelná.