intervence_1 Jan Pfeiffer: Okázalá abstrakce

Projekt Jana Pfeiffera (*1984) zahájí cyklus intervencí do barokních prostor Colloredo-Mansfeldského paláce. Vizuální umělec ve své tvorbě uplatňuje analytický přístup architekta. Zajímají jej čisté geometrické formy – znaky, zhuštěný segment příběhu, který posléze rozvíjí ve svých videích. Intervenci_1 propojuje trojice prací.

Každá z nich vzniká v paralelních světech, v „reálném“ trojrozměrném scénickém prostoru, kde hrají hlavní roli železné objekty, a ve virtuálním prostoru videozáznamu, v němž je vidíme vznikat, hýbat se a tvarovat. Abstraktní tvary, východisko Pfeifferova uvažování, jsou formované lidskou silou – vůlí anebo působením jednoduchých fyzikálních zákonů.