Věra Janoušková: Šedá figura II GHMP představuje díla ze svých depozitářů

Galerie hlavního města Prahy představuje ze svých depozitářů nově zrestaurovanou plastiku z osinkocementu Šedá figura II z roku 1986. Jde o práci Věry Janouškové, významné protagonistky umělecké generace šedesátých let, která o sobě ráda mluvila jako o „smetištní sochařce“. Důvodem bylo používání nejrůznějších netradičních mimouměleckých materiálů jako byl odpadní smaltový šrot – kupříkladu hlava Šedé figury je vytvořena z benzinové nádrže motorky Jawa obalené osinkocementem. Mini expozici sochařčiných prací v kapli Domu U Kamenného zvonu doplní ještě další plastiky ze sbírek GHMP: dvě sádrové – HarlekýnHlava pocházejí z počátku šedesátých let, a třetí – svařovaný „smalťák“ Ležící figura je z roku 1972.

tisková zpráva