Andreas Müller-Pohle: Koincidence Výběrová retrospektiva

Výstava představuje berlínského umělce Andrease Müller-Pohleho jako jednu z klíčových osobností zabývajících se od poloviny 70. let ontologickou i reprezentační podstatou fotografie a od 90. let reflektujících radikální změny podstaty technických obrazů. Stále se vracející otázka kódování a významu informací a jejich dialektická opozice entropii a náhodě ukazuje vzájemný vliv Müller-Pohleho tvorby a myšlení filozofa a teoretika médií českého původu Viléma Flussera.

Výstava, kurátorsky pojatá jako výběrová retrospektiva, sestává z 18 cyklů a projektů, počínaje vlivnými ranými cykly fotografií Constellations a Transformance přes multimediální díla týkající se přechodu mezi analogovými a digitálními kódy až po nejnovější dlouhodobé projekty zachycující současnou civilizaci v globálním měřítku.

www.equivalence.com

www.muellerpohle.net

www.riverproject.net