Alfons Mucha: Slovanská epopej dlouhodobá expozice

út-ne 10–18 h

Kurátor: Karel Srp

vstupné:
základní (dospělí) 180 Kč
poloviční (děti nad 6 let, studenti, senioři) 90 Kč
školní 20 Kč (všechny druhy škol)
držitelé Opencard, členové Klubu přátel GHMP 144 Kč (sleva 20 %)
lektorský příplatek v českém jazyce 20 Kč za osobu
lektorský příplatek v cizím jazyce 40 Kč za osobu
ekonomické vstupné na Slovanskou epopej a do expozic Národní galerie (základní) 400 Kč
ekonomické vstupné na Slovanskou epopej a do expozic Národní galerie (poloviční) 240 Kč
držitelé ZTP a ZTPP zdarma
děti do 6 let zdarma

Adresa
NG Praha, Veletržní palác, velká dvorana
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7-Holešovice
Mapa

Alfons Mucha (1860–1939), světově nejproslulejší český moderní umělec, získal mezinárodní slávu v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky své originální secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního života ale spatřoval v jiném díle, jež považoval za mnohem závažnější – v souboru dvaceti monumentálních obrazů Slovanská epopej, na němž pracoval v letech 1912–1926.

Dokončený cyklus byl jako celek poprvé představen pražské veřejnosti na podzim roku 1928 u příležitosti oslav deseti let samostatnosti československého státu ve Velké dvoraně tehdy právě dobudovaného Veletržního paláce. Do téhož prostoru se nyní vrací. Současná instalace vychází z Muchova původního obsahového rozvržení Slovanské epopeje, z časového sledu jednotlivých témat. Odkrývá vnitřní vazby mezi obrazy, podtrhuje rytmus cyklu a vyzdvihuje hlavní záměr rozsáhlého díla, do něhož Mucha po léta vkládal své nejlepší schopnosti.

tisková zpráva