Alena Kotzmannová: Králík a královna

V rámci své nové výstavy „Králík a královna“ vytvořila Alena Kotzmannová (*1974) site-specific instalace přímo pro prostor barokního křídla Colloredo-Mansfeldského paláce. Některé z nich navazují na sérii Pokusů o znovunalezení skutečnosti, na kterých umělkyně pracuje již od roku 2010. Jedná se o cykly fotografií, tisků a objektů. Základní idea je kombinace nalezených vizuálních motivů s fotografiemi z autorčina vlastního archivu a nově pořízenými snímky. Každá ze sérií vychází z jednoho nalezeného záběru či objektu, který se Kotzmannová pomocí dalších fotografií snaží „znovupojmenovat a redefinovat“ v aktuálním čase a místě: „Pokouším se znovunalézt nikoliv skutečnost, kterou původní motiv reprezentuje, ale vizuálně analyzovat základní prvky motivu jako důkazy toho, že skutečnost je obrazy reprezentována vždy nově v závislosti na proměně kontextu…“

tisková zpráva