Adam Novotník a Adam Hudec: Noční můra přetvořena v sen venkovní výstava

Životaschopnost a hodnota architektonického díla se často posuzuje podle jeho schopnosti „zůstat čisté”, což vždy spočívá v potlačování všech forem života na jeho povrchu. Právě proto se urbánní povrchy ošetřují nátěry, které zabraňují tvorbě této organické patiny. Cílem site-specific instalace je oslavit tento fenomén biopatiny a odstoupit od zaužívaných principů, kdy město a architektura slouží primárně lidským potřebám potlačujíc ostatní formy života. Ukazuje, že biopatina – tenká vrstva mikroorganismů z řad sinic, řas, hub a mechů usazených na stěnách schodiště Vltavské – má schopnost absorbovat toxické látky z okolního prostředí, například znečišťující zplodiny z blízké pražské Magistrály. Jak by město vypadalo, pokud bychom biogenní růst na architektonických plochách spíše podporovali než potlačovali?

Projekt expanduje z lokality Vltavská a představuje si sousedící pražskou Magistrálu jako habitat biopatiny, která využívá rozsáhlý povrch silničního díla na eliminací jeho negativních vlivů na lokální ekosystém. Evokativní myšlenka přeměny jinak pasivních povrchů Magistrály na aktivní se stává provokací v podobě utopie – přetvoření infra-strukturálního díla na meta strukturální. Noční můra přetvořena v sen, tak jako neustále se tvořící nechtěná a potlačovaná vrstva biopatiny na schodišti Vltavské…

Projekt byl vybrán odbornou porotou k realizaci z otevřené soutěže projektu Galerie Vltavská. Galerie Vltavská vznikla spoluprací Dopravního podniku hlavního města Prahy a Galerie hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město jako prostor pro dočasné umělecké intervence.

Info

Adam Novotník a Adam Hudec: Noční můra přetvořena v sen venkovní výstava

od: 10. 3. 2022
do: 10. 6. 2022

Výstava bude zahájena 10. 3. 2022 v 17 hodin před kaskádami u vestibulu metra Vltavská.

Organizátor: Umění pro město

Ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy

tisková zpráva

Adresa
Galerie Vltavská

kaskády u vestibulu metra Vltavská