Online sbírky

Sbírka Galerie hlavního města Prahy se soustřeďuje na umění 19., 20. a 21. století a roztříděna je do pěti podsbírek (malba, plastika, kresba, grafika a nábytek). Těžiště sbírkové činnosti však leží v umění druhé poloviny 20. století, a zejména v současném umění, jež v posledních letech bohatě přispívá k rozvoji podsbírky fotografie a nových médií. V současnosti GHMP spravuje přibližně 17 000 předmětů.

UPOZORNĚNÍ: Dovolujeme si upozornit, že vzhledem ke stěhování a stavbě nového depozitáře bude část sbírek spravovaných Galerií hlavního města Prahy od dubna 2023 do odvolání nepřístupná – týká se to zejména podsbírky plastiky a částečně i podsbírky malby a kresby.

V případě skutečně nezbytného požadavku na zápůjčku je nutné žádost zaslat minimálně pět měsíců před zahájením výstavního projektu.

Nalezeno položek: 17008

Načíst další