Album 76

Sbírka: Grafika
Autor: Adamus Karel
Název: Album 76

Datace: 1976
Technika: strojopis (strojopis)
Materiál: papír (papír)
Rozměr: v=54cm; s=38cm
Inventární číslo: G-5596/001
Rok akvizice: 2022

Album 76 je v pořadí druhým albem (prvním bylo Album 75 a následovalo ještě Album 77) reprezentujícím progresívní výtvarné umění sedmdesátých let, které bylo v rámci tehdejšího výstavního provozu zcela na jeho okraji. V roce 1976 dali jeho editoři Ivo Janoušek, Kamil Drabina, Jan Štefan a Eduard Ovčáček širokému okruhu neoficiálních umělců zadání vytvořit grafický list (případně kresbu) a oproti předchozímu albu oslovili tentokrát i slovenské umělce. Výsledný obsah sice zcela jistě není úplným výčtem tehdejší progresívní umělecké scény, ale jeho obrovský význam spočívá v alternativní formě veřejné prezentace umělců, kteří se do výstavních programů tehdejších institucí v podmínkách sedmdesátých let neměli vůbec šanci dostat. Forma alba je fenomén připomínající miniaturu muzea, jehož vytvoření je spíše autentickou strategií uměleckého díla jako takového a nápadně připomíná konceptuální tendence orientované na hledání alternativního způsobu distribuce umění, která je zcela nezávislá na galerijním provozu. Touto optikou je pak i z historického hlediska možné tuto roli Albu 76 připsat, protože reprezentuje specifický dobový kurátorský a produkční přístup v omezených podmínkách tehdejší umělecké scény.

Další díla umělce