Návštěvní řád pro výstavní prostory Galerie hlavního města Prahy

K zajištění nerušeného provozu ve výstavních prostorách Galerie hlavního města Prahy (GHMP) vydávám tento návštěvní řád závazný pro všechny návštěvníky galerie.

1. Každý návštěvník je při vstupu do výstavních prostor povinen mít vstupenku nebo jiný doklad opravňující jej ke vstupu do výstavních prostor.

2. Při uplatnění nároku na slevu na vstupném je návštěvník povinen předložit u pokladny doklad prokazující skutečnost zakládající právo na slevu.

3. Při opuštění výstavních prostor GHMP pozbývá jednorázová vstupenka platnosti.

4. Prodej vstupenek do výstavních prostor končí 15 minut před uzavírací dobou a návštěvníci jsou povinni na výzvu opustit výstavní prostory, které jsou po skončení otevírací doby uzavřeny podle bezpečnostních zásad platných v Galerii.

5. Invalidním návštěvníkům s vozíkem nebo holemi se návštěva umožňuje podle podmínek výstavních prostor.

6. Podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem jiných návykových látek není vstup do výstavních prostor povolen.

7. Vstup se zvířaty do výstavních prostor není povolen.

8. Před vstupem do výstavních prostor je návštěvník povinen odložit v šatně zavazadla, brašny, tašky, fotografické stativy, videokamery, deštníky a rovněž dámské kabelky o rozměrech větších než 40 × 30 cm (v prostorách, kde není zajištěna bezbariérovost, platí z bezpečnostních důvodů také pro dětské kočárky). Návštěvníkům se doporučuje odložit kabáty a pláště do šatny, neboť není přípustné je nosit do výstavních prostor v ruce nebo na ramenou.

9. Návštěvník je povinen si počínat tak, aby při prohlídce expozice nerušil ostatní návštěvníky. V prostorách expozice není dovoleno používat mobilní telefony.

10. Ve výstavních prostorách platí zákaz dotýkání se vystavených uměleckých děl, vitrín a vystaveného uměleckého nábytku. Rovněž platí zákaz opírání se o stěny výstavních prostor.

11. V interiérech objektů GHMP a výstavních prostorách není dovoleno fotografování, filmování ani pořizování jiné dokumentace, pokud není uvedeno jinak.

12. Ve výstavních prostorách není dovoleno jíst, pít a kouřit.

13. V zahradách Zámku Troja platí zákaz koupání v kašnách.

14. Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů pracovníků GHMP. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníka, ochrany objektu, sbírek a vystavených exponátů, bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného.

15. Návštěvník odpovídá za škodu, kterou svým chováním v expozici způsobí.

16. Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo v objektu GHMP do návštěvní knihy. Mimo to má návštěvník možnost obrátit se osobně, písemně či telefonicky na Oddělení komunikace, programů a ediční činnosti, sídlící v Domě fotografie, Revoluční 5, 110 00 Praha 1, telefon: +420 224 826 391, e-mail pr@ghmp.cz, www.ghmp.cz.

Tento návštěvní řád nabývá platnosti dnem 1. 4. 2013. PhDr. Magdalena Juříková, ředitelka GHMP