Zuzana Pištěková

Na rodičovské dovolené

Od roku 2017 pracuje v GHMP na pozici manažerky doprovodných programů v Oddělení komunikace, programů a ediční činnosti.

Výraznější vztah k umění si začala budovat v rámci studií – na bakalářském programu Arts Managementu na Vysoké škole ekonomické v Praze a následně na úzce vyprofilovaném magisterském oboru kurátorská studia na ústecké Universitě Jana Evangelisty Purkyně.

V souvislosti s praxí se zajímá hlavně o výtvarné umění a možnosti jeho přesahu do dalších kulturních disciplín. Mezi významné projekty v rámci GHMP patří dlouhodobá spolupráce s kurátorem Milošem Vojtěchovským na sérii programů Sonic Circuits pro výstavu Zvuky / Kódy / Obrazy – Akustický experiment ve vizuálním umění (2019) nebo program BioTroja (od 2020) – projekt lokalizovaný do Zámku Troja a zaměřený na téma udržitelnosti, ekologie a aktivizace publika galerie k uvažování nad globální, ale i místní environmentální situací. Důležitou zkušeností bylo i spojení s organizací Tanec Praha a evropský projekt Dancing Museums – The Democracy of Beings (2018–2021), badatelský projekt několika evropských muzejních a tanečních organizací.

Ráda propojuje svou činnost v GHMP i se svými předešlými nebo paralelními projekty a pracovními zkušenostmi. Patří mezi ně hlavně roční pracovní stáž v Londýně v Českém centru a dobrovolnická práce na produkci mezinárodního festivalu dokumentární fotografie Cortona on the Move v Itálii, kam pravidelně dojíždí od roku 2013.