Produkce a servis výstav

V týmu devíti zaměstnanců se výstavní oddělení se podílí na organizační přípravě výstavních projektů dle kompetencí výstavního oddělení. Ve spolupráci s odborným oddělením, kurátory, architekty, grafiky výstav a dalšími subjekty zpracovává projekty výstav a expozic. Jedná se také o zahraniční výstavy. Spolupracuje při sestavování výstavního plánu z hlediska časových a finančních nároků na instalaci výstav a skutečných možností i z hlediska materiálně technického zabezpečení. Součást náplně práce dále tvoří příprava harmonogramů, kompletních seznamů děl, rozpočtů, agenda spojená s výpůjčkami, pojištěním. Odpovídá za zajištění výpůjček uměleckých předmětů pro výstavy, od komunikace se zapůjčiteli, spolupráce s restaurátory, sepisování smluv, pojištění až po jejich svozy a rozvozy. Realizuje kompletní instalace, popř. stavby expozic vč. truhlářských prací, instalace audiovizuální techniky a tzv. in-door grafiky a poutačů na budovy. Samozřejmostí je příprava zadávací dokumentace k veřejným zakázkám.

Diana Brabcová