WAS IST KUNST? Dragoljub Raša Todosijević – tematická prohlídka pro školy

Dům U Kamenného zvonu

Budova nemá bezbariérový přístup.

zastávka MHD Staroměstská

Související výstavy
WAS IST KUNST?

Kontakt a rezervace
Edukační aktivity GHMP
T (+420) 725 811 936, (+420) 606 612 987
E vzdelavani@ghmp.cz, edukace@ghmp.cz

Cíl a smysl prohlídky

V rámci vzdělávacích programů a edukačních aktivit se budeme formálně i obsahově inspirovat hlavními rysy a podstatou tvorby autora. Využijeme nejen klasické techniky, jako jsou kresba, malba olejem, akvarel, koláž, kombinovaná technika a prostorová tvorba, ale budeme se zabývat i akčním, konceptuálním a experimentálním uměním s důrazem na body art a tělesnost. Zdrojem inspirace se nám stanou např. vizuální prvky ze série Velká fantazie. Budeme se zamýšlet nad podnětnými otázkami: Co je umění? Kdo je umělec? Co je umělecké dílo? Co je to symbol? apod. Prostřednictvím diskuse a individuální interakce s díly i jejich následné interpretace budeme konfrontovat a komparovat mnoho úhlů pohledu návštěvníků na jednotlivá konkrétní díla. Zabývat se budeme i pojmem symbol ve smyslu redukce a syntézy vizuálního a obsahového (informačního sdělení). Vysvětlíme si, že komunikovat lze nejen textem a slovem, ale i obrazem nebo kombinovaně – symbolem. Workshopy budou rozvíjet gramotnost nejen vizuální a emoční, ale také informační a mediální, podporovat budou i kreativní a kritické myšlení.