Výtvarný workshop pro děti: Tiskařská dílna s Creative Bubec / k výstavě Suška – Kameny / Škoda – Objekty

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Eko-ateliér v oranžérii

Vstupné

40 Kč

Související výstavy
Suška – Kameny / Škoda – Objekty

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

Výtvarná dílna dětem nabídne techniku tisku z výšky s pomocí raznic, které přímo odkazují na sochařskou tvorbu Čestmíra Sušky. Tvary, které se rytmicky obtáčejí monumentální objekty, budeme moci přenášet na papír ve vlastních nápadech na rytmus a opakování vzoru. Při příležitosti zahájení výstavy Suška – Kameny / Škoda – Objekty pořádá Creative Bubec.