Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Zahradní motivy v grafice / ke sbírkám GHMP ve spolupráci s Botanickou zahradou

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

děti nad 10 let, dospělí, senioři 20 Kč
děti do 10 let 5 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Výtvarné workshopy reflektují spolupráci edukačního oddělení GHMP s BZ HMP. Koncept vzájemné spolupráce se orientuje na propojení dvou inspirujících sfér; zahrady a umění. Prostřednictvím dílen pod názvem Květiny a motýli se budeme soustředit na květinová témata, na náměty rozličných druhů motýlů a na blízká témata, která představují: lehkost, křehkost nebo vzdušnost. Tyto specifické vlastnosti budeme uplatňovat v malířské technice akvarelu, která svým vyjadřováním představuje obdobně průsvitnost, svěžest a jemnost. Výtvarná tvorba se také zaměří na kombinované techniky, kdy se budeme soustředit na tvůrčí práci s koláží a tvořit budeme i pomocí speciálních papírů dekorovaných lihovým mořidlem.

Během výtvarného programu s názvem Zahradní motivy v grafice budeme pozornost věnovat grafické technice suché jehly. Nejprve se zaměříme na kresebné skici jako na záznam našich výtvarných myšlenek. Finální námět poté přeneseme pomocí jednoduchého rycího nástroje do hladkého povrchu desky (z plastového materiálu), ze které následně vznikne otisk. V rámci workshopů budou také probíhat závěrečné práce pro výtvarné ztvárnění vstupu do skleníku Fata Morgana v BZ k výstavě tropických motýlů pod názvem Motýli na cestách (19. 4.–2. 6. 2024). Účastníci se zaměří na realizaci modelů ve tvaru motýla a dále se budou koncentrovat na jejich vizuální stránku z pohledu barevnosti a pestrosti. Tvůrčí dílny také přiblíží tvorbu zvolených autorů, jejichž tvorba jsou součástí sbírek GHMP. Půjde o díla, která se vztahují k tématu motýlů (Vladimír Boudník, Václav Boštík, Alén Diviš, Jiří John, Naděžda Plíšková, Lev Šimák nebo Max Švabinský).

 

Program je určen nejen dospělým a seniorům, ale také jejich dětem a vnoučatům v rámci mezigeneračního setkávání. Dílny jsou otevřené i zahraničním návštěvníkům.