Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Textilní tvorba a raznice I a II / k budově Zámku Troja

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

dobrovolné

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Výtvarné dílny budou reagovat na budovy Zámku Troja a na prostředí barokní zahrady. Workshopy se zaměří na výtvarnou práci s vizuálními motivy z interiéru a exteriéru zámku. Například se zaměříme na výrazné umělecké prvky (osmicípá hvězda jako rodový znak Šternberků, geometrické tvary uplatněné v zahradě, motiv labyrintu aj.). Pro výtvarné zpracování se budeme inspirovat uměleckými postupy známého českého sochaře Čestmíra Sušky, který byl prezentován na proběhlých výstavách GHMP. Inspirační podnět výtvarných postupů pro workshopy bude vycházet z uměleckého přístupu umělce a z jeho tvorby s ornamentálně pojatými vzory. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet práci s velkými raznicemi, jež jsou kopiemi tvarů, které jsou uplatněny v jeho známých perforovaných strukturách z velkokapacitních kovových cisteren a dalších materiálů. Účastníci dílny budou tvořit na textilní podklad. S pomocí textilních barev vytvoří vlastní ornament s pomocí tiskařských raznic a několika typů ručních tiskařských šablon. Při tvorbě prozkoumáme výtvarné možnosti techniky barevného soutisku. Použijeme tradiční postupy, ale bude prostor i pro vlastní a originální experiment. Dekorování a komponování obrazu bude vycházet z výtvarných postupů, jako jsou automatismus, geometrie, krystalizování nebo příběhové řazení. Vyústění tvůrčí práce se bude orientovat mezi volnou a užitou tvorbou. Výtvarné dílny proběhnou ve spolupráci s Kristýnou Adámkovou, hlavní lektorkou sochařského výtvarného studia Bubec, které založil právě Čestmír Suška.