Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Symboly a významy v obraze / k výstavě WAS IST KUNST? Dragoljub Raša Todosijević

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

dobrovolné

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
WAS IST KUNST?

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Prostřednictvím interaktivních workshopů se seznámíme s uměleckou tvorbou vystavujícího autora a budeme se soustředit se na témata, která reflektuje ve svých uměleckých strategiích. Budeme také prověřovat výtvarnou tvorbu jako prostředek komunikace a moment sdělení. Zároveň se seznámíme s principy konceptuálního, performativního a postmoderního umění.

V rámci výtvarných workshopů pod názvem Symboly a významy v obraze se zaměříme na kombinovanou výtvarnou techniku. Účastníci budou hledat vlastní reflexe skrze techniky jako koláž, kresba, malba a výtvarná práce s papíry. Prostřednictvím výtvarného zpracování se zaměříme na historické a kulturní znaky, na dějiny umění a na současný fenomén, který reprezentuje informační přetížení.

Inspiračním zdrojem pro druhou sérii dílen s názvem Akvarely a deníky se stane Todosijevićovo opus magnum s označením Dnevnik (Deník), ve kterém autor dokumentuje svůj život. Během výtvarné práce se budeme soustředit na interpretaci vlastního vnitřního světa, sebereflexi našeho života a na dění kolem nás v podobě deníkového záznamu. Budeme kombinovat kresbu a akvarelovou techniku.

 

Program je určen nejen dospělým a seniorům, ale také jejich dětem a vnoučatům v rámci mezigeneračního setkávání. Dílny jsou otevřené i zahraničním návštěvníkům.