Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Proměny a hry s barvou / k výstavě Myšlení obrazem – Vizuální události Miroslava Petříčka

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

dobrovolné

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
Myšlení obrazem

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Během interaktivních workshopů se seznámíme s celkovou koncepcí expozice a s vystavujícími autory. Výtvarné dílny budou zaměřeny na experimentální výtvarné metody a na zvolené formy vizuálního umění, kdy bude pozornost věnována aspektům, jako je dějový průběh, komunikační systém a rozličné možnosti vztahování se k realitě.

Workshopy pod názvem Kresba, text a vzpomínky proběhnou přímo v expozici Městské knihovny. Zaměříme se na záznamy okolního světa jako na rytmus jednotlivých prvků a na kombinování textových zápisů s kresebnými projevy prostřednictvím kreslířských technik na papíře.

Série dílen s názvem Proměny a hry s barvou se bude realizovat v zázemí Edukačního centra GHMP. Výtvarné reflexe budou zaměřeny na postupy, které nás odvedou od reálného vidění každodenního života. Budeme se soustředit na umělecké projevy, jako jsou konceptuální a abstraktní umění a na základní prvky výtvarného vyjadřování (barva, světlo, linka, obrys a tvar). Výtvarná práce bude pracovat s kombinování kreslířských a malířských technik (uhel, pastel, malba akrylem aj.), a to na různé druhy podkladů (např. plastový a textilní materiál, kartonové obaly).

 

Program je určen nejen dospělým a seniorům, ale také jejich dětem a vnoučatům v rámci mezigeneračního setkávání. Dílny jsou otevřené i zahraničním návštěvníkům.