Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Plastiky a reliéfy / k výstavě Jitka Svobodová: Za hranou viděného

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

dobrovolné

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
Jitka Svobodová: Za hranou viděného

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Výtvarné dílny budou věnovány umělecké tvorbě vystavující umělkyně a budou reflektovat oblasti jejího zájmu – kresbu, malbu a prostorovou tvorbu.

V prvním cyklu interaktivních dílen pod názvem Kresba předmětů z každodenního života se zaměříme na běžné objekty z našeho bezprostředního okolí, jako jsou například knihy, nádobí, žárovky, stoly, židle, okna, obálky a papíry. Budeme pracovat s tužkou či s pastelem na podklad papíru. Během výtvarné práce se budeme soustředit na kresebnou studii zvolených námětů a také na redukci, stylizaci či minimalizaci předmětů pro výtvarné zobrazování, kdy se budeme odpoutávat od tradičního pojetí lineární perspektivy.

V sérii dílen s názvem Záznamy v malbě se budeme věnovat malířským technikám, jako jsou malba vodovými nebo akrylovými barvami na podklad papíru. Tematicky se zaměříme na motivy květin, rostlin, mraků a kouře. Vybrané náměty budeme zpracovávat na pomezí reality a abstrakce. Budeme se orientovat i na výrazové možnosti základních barev (žlutá, modrá a červená) a budeme také sledovat souhru linií a barevných ploch.

V závěrečné řadě dílen pod názvem Plastiky a reliéfy se zaměříme na vyjádření pohybu, křehkosti a struktury vybraných motivů. Tematicky budeme reagovat na náměty umělkyně (stromy, mraky, kouře, oko nebo okno) a budeme usilovat také o zachycení přírodních procesů (např. strom ve větru). Budeme vytvářet prostorové plastiky pomocí drátků nebo nízké reliéfy pomocí rozličných druhů papírů a lepenek, ze kterých následně vytvoříme papírové plastické otisky.

Program je určen nejen dospělým a seniorům, ale také jejich dětem a vnoučatům v rámci mezigeneračního setkávání. Dílny jsou otevřené i zahraničním návštěvníkům.