Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Motýlí čas v prostorové realizaci III a IV / ke sbírkám GHMP ve spolupráci s Botanickou zahradou

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

dobrovolné

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Výtvarné workshopy reflektují spolupráci Edukačního oddělení GHMP s Botanickou zahradou HMP. Výsledné práce z tvořivých dílen jsou tak soustředěny pro výtvarné ztvárnění vstupu do skleníku Fata Morgana v BZ k výstavě Motýli, kouzlo proměny (7. 4. – 21. 5. 2023). Prostřednictvím workshopů pod názvem Motýlí čas v prostorové realizaci se budeme soustředit na motivy rozličných druhů motýlů a na blízká témata, která představují: lehkost, mobilita, křehkost nebo vzdušnost. Výtvarná tvorba se zaměří na práci s papírem, s modelovacími drátky a na tvorbu objektů ve tvaru motýlích křídel, ve kterých budeme uplatňovat vlastnosti papíru, principy montáže nebo experimenty s výtvarnou disciplínou, jako je koláž a její přesahy. Účastníci se zaměří na realizaci modelů ve tvaru motýla a dále se budou koncentrovat na jejich vizuální stránku z pohledu barevnosti a pestrosti. Inspiraci budou nalézat v jedinečnosti pigmentace a vzorů motýlích křídel.

Tvůrčí dílny také přiblíží tvorbu zvolených autorů, jejichž díla jsou součástí sbírek GHMP a týkají se tématu motýlů (např. Vladimír Boudník, Václav Boštík, Alén Diviš, Jiří John, Naděžda Plíšková, Lev Šimák nebo Max Švabinský).