Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Motýlí čas v akvarelové malbě I / ke sbírkám GHMP ve spolupráci s Botanickou zahradou

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

dobrovolné

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Výtvarné workshopy reflektují spolupráci Edukačního oddělení GHMP s Botanickou zahradou HMP. Koncept vzájemné spolupráce se orientuje na propojení dvou inspirujících sfér; zahrady a umění. Cyklus dílen představuje sdílení tématu „motýli“ v souvislosti s probíhající výstavou ve skleníku Fata Morgana v BZ pod názvem Motýli, kouzlo proměny (7. 4. – 21. 5. 2023), dále navazuje na výtvarné ztvárnění vstupu do skleníku, které se utvářelo v Edukačním centru GHMP. Botanická zahrada poskytla pro tento projekt inspirativní materiály exotických motýlů, které přinesly podněty k tvorbě a také souvislost s tématem po odborné stránce.

V rámci dílen s názvem Motýlí čas v akvarelové malbě si vyzkoušíme transparentní malířskou techniku a její metody (malba do mokra a do sucha). Budeme pracovat s vlastnoručně namíchanými barvami z práškových pigmentů, s jejichž samotným postupem a procesem pro zpracování barevných odstínů bude také možné se blíže seznámit.

Během výtvarného programu pod názvem Motýlí čas v grafice se zaměříme na grafickou techniku suché jehly. Nejprve se zaměříme na kresebné skici jako na záznamy výtvarných myšlenek. Finální námět poté přeneseme pomocí jednoduchého rycího nástroje do hladkého povrchu plastové desky, ze které následně vznikne otisk. Tématem výtvarné práce se stane motýl, který přináší symboliku životního principu (pomíjivost, proměna aj.) nebo úzkou spojitost s rostlinami a květinami.

Tvůrčí dílny také přiblíží tvorbu zvolených autorů, jejichž díla jsou součástí sbírek GHMP a týkají se tématu motýlů (např. Vladimír Boudník, Václav Boštík, Alén Diviš, Jiří John, Naděžda Plíšková, Lev Šimák nebo Max Švabinský).