Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Lavírovaná kresba / k výstavě Hrdinové, géniové, symboly a múzy

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Eko-ateliér v oranžerii

Vstupné

dobrovolné

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
Hrdinové, géniové, symboly a múzy

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Inspiračním zdrojem pro cyklus interaktivních workshopů se stanou umělecké práce vystavujících autorů ze sbírek GHMP. Zaměříme se na prezentované sochařské skici a studie umělecky ztvárněných objektů, jako jsou pomníky, památníky a sochy ve veřejném prostoru. Vyzkoušíme si skicování jako formu rychlého a bezprostředního záznamu nebo detailní studijní charakter výtvarného projevu. Podněty pro kresebné práce budeme nacházet v zahradě Zámku Troja. Prostřednictvím kresebného média se budeme seznamovat s vybranými sochařskými objekty ze zámecké zahrady nebo pozornost zaměříme na zahradní dekorace a architektonické prvky. Během výtvarných dílen uplatníme médium kresby a experimentování s výtvarnými pomůckami. V rámci úvodní série dílen s názvem Kresebné skici a studie budeme pracovat s tradičními materiály, jako jsou tužka, rudka nebo uhel. V druhém cyklu workshopů pod názvem Lavírovaná kresba si vyzkoušíme kombinovanou techniku – lavírovanou kresbu, kdy budeme na podkladovou kresbu nanášet rozmývanou barvu (tuš, akvarel). V další části dílen Experimenty s pastelem si vyzkoušíme kresbu barevným pastelem, kdy se zaměříme na modelaci pomocí šrafur, na překrývání nebo roztírání pigmentu na papíře. Pro výtvarné setkání bude také k dispozici zázemí eko-ateliéru v oranžérii Zámku Troja, které poskytuje příjemný prostor pro výtvarnou tvorbu nebo i pro odpočinek.

 

Program je určen nejen dospělým a seniorům, ale také jejich dětem a vnoučatům v rámci mezigeneračního setkávání. Dílny jsou otevřené i zahraničním návštěvníkům.