Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Interpretace obrazu II / k výstavě Margita Titlová: Purpurová vertikála

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

dobrovolné

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
Margita Titlová: Purpurová vertikála

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Cyklus interaktivních workshopů k výstavě Margity Titlové se bude soustředit na rozličné možnosti malířského média a na kombinování postupů k vytváření obrazu. V první sérii výtvarných dílen pod názvem Gesta, otisky a struktura v malbě se zaměříme na rozmanité eventuality uměleckých metod (otisky běžných předmětů a vlastního těla) a na bezprostřední malířská gesta (stékání, lití, vymývání aj.). Na abstrahované záznamy budeme navazovat skrze vlastní imaginaci. Druhý cyklus workshopů s názvem Interpretace obrazu poskytne účastníkům prostor ke zpracování vlastního námětu, který bude vycházet z přinesené fotografie z rodinného nebo osobního archivu. Výtvarná práce bude představovat syntézu různých metod umělkyně, které poskytnou netradiční způsoby nanášení barevné hmoty k vytvoření živého pozadí pro tvorbu obrazu. Následně vlastní motivy budeme posouvat až do roviny symbolů, znaků, ikon nebo znamení.

 

Program je určen nejen dospělým a seniorům, ale také jejich dětem a vnoučatům v rámci mezigeneračního setkávání. Dílny jsou otevřené i zahraničním návštěvníkům.