Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Grafika: linoryt / ke stálé expozici Ateliér Františka Bílka

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

dobrovolné

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Výtvarný workshop bude věnován grafické tvorbě Františka Bílka. Dílna se bude odehrávat v zázemí ateliéru Edukačního centra GHMP, kde se seznámíme s vytvářením obrazu na matrici (formát A6) a s výtvarnými nástroji pro tvorbu grafiky. Během výtvarné práce se budeme inspirovat osobitým rukopisem Bílka (horizontální a vertikální linie v grafických listech), který v sobě mísil prvky symbolismu, secese, expresionismu a dekadence. Zaměříme se na realizaci grafických listů (formát A5, A4). V rámci workshopu se budeme věnovat výtvarným prvkům, jako jsou linie, plocha, kontrast a kresba, a grafické technice – tisku z výšky (linoryt). Pro nejmenší návštěvníky budou připraveny rozličné druhy lepenek a kartonů pro rytí matric v experimentální rovině.

 

Program je určen nejen dospělým a seniorům, ale také jejich dětem a vnoučatům v rámci mezigeneračního setkávání. Dílny jsou otevřené i zahraničním návštěvníkům.