Volná kresba II / workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Margita Titlová: Purpurová vertikála

Dům U Kamenného zvonu a Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belohradska@ghmp.cz

Související výstavy
Margita Titlová: Purpurová vertikála

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V úvodu výtvarného workshopu bude realizována komentovaná prohlídka výstavy, seznámíme se s tvorbou autorky i jejími díly. Navazující výtvarná tvorba bude věnována volné kresbě na velkoformátové papíry. Návštěvníci budou mít možnost využít pestrého výtvarného materiálu pro svobodné vyjádření. Část výtvarného workshopu se budeme věnovat prostorovým realizacím. Výtvarná tvorba bude probíhat v Edukačním centru v Colloredo-Mansfeldském paláci.