Vendula Hnídková: Ivan Meštrović v roli architekta / přednáška

Městská knihovna, 2. patro

Budova má bezbariérový přístup.

Vstupné

zdarma ke vstupence na výstavu

Související výstavy
Ivan Meštrović (1883–1962)

Ivan Meštrović byl prominentní sochař, veřejný intelektuál, ale neváhal se ujmout ani řady architektonických úkolů. Jeho osobitý přístup k architektuře se uplatnil v řadě zakázek, na nichž dokázal pozoruhodným způsobem reflektovat vývoj moderních tendencí, které radikálně proměnily umění první poloviny 20. století. Mezi projekty menšího měřítka vyniká především Dům chorvatských výtvarných umělců v Záhřebu zvaný dle autora také Meštrovićův pavilon.

Vendula Hnídková je historička umění a kurátorka. Od roku 2004 působí na Ústavu dějin umění, v roce 2012 zde iniciovala založení Window Gallery UDU, kterou kurátorsky vedla až do roku 2018. V Národní galerii v Praze připravila v roce 2013 výstavu Národní styl. Kultura a politika, v Kunsthalle Praha v roce 2022 výstavu Zengerova transformační stanice. Elektřina ve městě, elektřina v architektuře, ke kterým vyšly i stejnojmenné publikace. V letech 2017–2018 působila jako odborná asistentka na UMPRUM, v letech 2019–2020 přednášela na University of Birmingham, od roku 2021 na Masarykově univerzitě. V roce 2018 vydala knihu Moskva 1937. Architektura a propaganda, která byla výstupem grantového projektu GA ČR. V letech 2018–2020 působila na University of Birmingham, kde se v rámci Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship zabývala tématem zahradních měst v projektu Idea, Ideal, Idyll: Garden Cities in Central Europe 1890s–1930s.