Suška – Kameny / Škoda – Objekty / workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Eko-ateliér v oranžérii

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belohradska@ghmp.cz

Související výstavy
Suška – Kameny / Škoda – Objekty

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V úvodu výtvarného workshopu proběhne interaktivní prohlídka Zámku Troja, během které se zaměříme na vystavené objekty Michala Škody. V rámci následné prohlídky zahrad se seznámíme se sochařským dílem Čestmíra Sušky. Při výtvarných reakcích budeme tvořit prostorové objekty a drobné sochy, přičemž některá prostorová díla budeme komponovat přímo na vybraná místa zahrady. V další části workshopu se budeme věnovat kresebným návrhům.

Výtvarné tvoření bude probíhat v eko-ateliéru GHMP v oranžérii v zahradě Zámku Troja.