Struktura / workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k budově a zahradám Zámku Troja

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Eko-ateliér v oranžérii

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belohradska@ghmp.cz

Související výstavy
Kamenné poklady pražských zahrad

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V úvodu výtvarného setkání proběhne komentovaná prohlídka zámku a dále na ni naváže prohlídka monumentálního schodiště Tartar, zdobeného plastikami sochařů George a Paula Hermannových.

Výtvarná tvorba bude věnována modelování z keramické hlíny, při kterém bude využívána struktura rozmanitých rostlin a materiálů (např. kámen, krajka, přírodniny apod.) a jejich otisk do hlíny za pomoci válečku.

Výtvarná tvorba bude probíhat v příjemném prostředí Eko-ateliéru GHMP a v zahradě Zámku Troja.