Struktura I / workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Kamenné poklady pražských zahrad

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Eko-ateliér v oranžérii

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belohradska@ghmp.cz

Související výstavy
Kamenné poklady pražských zahrad

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V úvodu výtvarného workshopu proběhne komentovaná prohlídka zámku, během které se zaměříme na výstavu Kamenné poklady pražských zahrad, umístěné ve sklepení Zámku Troja. Dále navážeme prohlídkou monumentálního schodiště zdobeného plastikami Georga a Paula Heermannových. Ve výtvarných reakcích se zaměříme na modelování a strukturu kamene, krajky, přírodnin a dalších rozmanitých materiálů, které budeme v průběhu tvorby objevovat. Bohatými kombinacemi vzniknou originální díla. V další části workshopu se budeme věnovat otiskům rostlin za pomoci válečku.

Výtvarná tvorba bude probíhat v příjemném prostředí eko-ateliéru a v zahradě trojského zámku.