Socha a objekt I a II / workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Bienále Ve věci umění 2022

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belohradska@ghmp.cz

Související výstavy
Bienále Ve věci umění 2022

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V úvodu výtvarného workshopu se seznámíme s dílem Hanni Kamaly, vizuální umělkyně, která se věnuje sochařství, filmu a performanci. Její série kovových soch se vyznačují pevností i jemností současně, sochy jsou abstraktní, avšak každá ztělesňuje konkrétního člověka. Ukázky její sochařské tvorby budou výchozím bodem pro vlastní výtvarnou tvorbu. V rámci workshopu si budou moci návštěvníci zkusit vytvořit sochařský objekt v minimalistickém tvarosloví, připomínající štíhlé lineární bytosti, vypovídající o nějaké emoci nebo vyjadřující poselství. Dráty různé velikosti, tloušťky a barvy spolu s přírodním materiálem budou k dispozici jako základní výtvarný materiál pro sestavení sochy, inspirované dílem autorky. Výtvarný workshop bude realizován v Edukačním centru GHMP, které poskytuje příjemný prostor také pro odpočinek.